عکس یادگاری احمدشاه با فامیل!

احمدشاه قاجار به همراه برادرش محمدحسن میرزا و خواهرش خدیجه خانم و باقی بستگانش…

پاسخی بگذارید