خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخیش می توانم درک کنم/ باید از کرباسچی و مرعشی پرسید که آیا خروج از اصلاحات راه درستی است؟

صادق زیباکلام در توییتر خود نوشت: خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخیش می توانم درک کنم . این فقط کرباسچی و مرعشی نیستند که بی برنامگی، بی هدفی، بی ارادگی، بی مسئولیتی و بی عملی رهبری اصلاحات بالاخص جناب خاتمی آنها را بالمره ناامید و به آخرخط رسانیده. اما بایستی از این عزیزان پرسید که آیا خروج از اصلاحات راه درستی است؟

به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ صادق زیباکلام در توییتر خود نوشت:

خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخیش می توانم درک کنم . این فقط کرباسچی و مرعشی نیستند که بی برنامگی، بی هدفی، بی ارادگی، بی مسئولیتی و بی عملی رهبری اصلاحات بالاخص جناب خاتمی آنها را بالمره ناامید و به آخرخط رسانیده. اما بایستی از این عزیزان پرسید که آیا خروج از اصلاحات راه درستی است؟

پاسخی بگذارید